PENGENALAN 


Unit e-Pembelajaran yang ditubuhkan pada tahun 2015 adalah untuk mempromosi dan mengamalkan budaya e-Pembelajaran di Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Shah Alam. Budaya ini menggabungkan bilik kuliah dengan pendekatan dalam talian yang sama sekali akan meningkatkan proses pembelajaran. Institusi pendidikan yang terkenal pada masa kini telah pun mempunyai budaya gabungan dan mengikutinya, unit ini telah merangkumi secara meluas keupayaan e-Pembelajaran untuk merangkumi :

​         1.  Keupayaan tak segerak melalui forum dan perbincangan.

         2.  Keupayaan teknikal dalam bentuk aplikasi dan perisian yang boleh digunakan oleh pensyarah untuk kursus masing-masing

Memandangkan arena pengajaran dan pembelajaran semakin mencabar dari hari ke hari, e-Pembelajaran akan menjadi intipati bukan sahaja untuk mencapai hasil yang diinginkan tetapi juga akan membantu pensyarah dan pelajar dalam mengikuti perkembangan keupayaan pembelajaran teknikal semasa. Diamanahkan untuk menyelia dan mengurus keupayaan e-Pembelajaran, unit ini memastikan semua usaha disatukan bagi mencapai dan merealisasikan budaya pembelajaran teradun di Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. 


CARTA ORGANISASI UNIT E-PEMBELAJARAN, FITAC, PSA

KETUA UNIT E-PEMBELAJARAN

PN NOORHANEYZA BINTI        MAT NOOR

PEGAWAI  E-PEMBELAJARAN 1

PN SITI FADZLINA BINTI  MOHD ASRI


PEGAWAI E-PEMBELAJARAN 2

 PN NURSHAHAFIZA BINTI DIN


PENYELARAS TEKNIKAL

MOHD HAZRAI BIN ABU BAKAR

ADMIN CIDOS

EN AZRAN BIN ZAINAL ABIDIN

PENYELARAS E-PEMBELAJARAN JKE

PN MARIANA BINTI ROSLI 

PENYELARAS E-PEMBELAJARAN JKA

PN ARFFAAZILA BINTI RAHMAT

PENYELARAS E-PEMBELAJARAN JPG

PN MAZWINA HANIM BINTI AB BAKAR

PENYELARAS E-PEMBELAJARAN JKM

PN NURUL IZZA BINTI REDZUAN  

PENYELARAS E-PEMBELAJARAN JMSK

PN ALIZA BINTI MD ATAN

PENYELARAS E-PEMBELAJARAN JPA

PN LEE YONG YONG

Maklumat berkaitan epembelajaran boleh di muat turun dengan klik butang ikon di bawah. Maklumat berkaitan bahan pembelajaran digital ini ini hanya boleh diakses sekiranya menggunakan emel PSAUSERS sahaja. Contoh : abu@psa.edu.my


JADUAL WAKTU TECC 2.0 FITAC SESI II 2023/2024