PENGENALAN 


Unit Pembelajaran dan Pengajaran (PdP) berperanan merangka, menyelaras dan memantau aktiviti perancangan pembangunan akademik yang komprehensif berkaitan kriteria ‘Teaching and Learning'' peringkat PSA.  Selain itu, unit ini berperanan penting dalam memantapkan tadbir urus pengurusan akademik ke arah meningkatkan kualiti dan penambahbaikan berterusan dalam proses pelaksanaan PdP seiring dengan kehendak pemegang taruh dan teknologi terkini. 

Justeru itu, dalam memastikan matlamat ini dicapai, Unit PdP didokong oleh tujuh bidang tujahan utama iaitu:


CARTA ORGANISASI UNIT PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN, FITAC, PSA

KETUA UNIT PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

PN MAZIHARITA BINTI MOHAMOOD

JAWATAN KUASA PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN (PdP)

LATIHAN
PN NOORZAHILAH BINTI RAPAL

KURIKULUM
PN NOOR HAZNIDA BINTI BAKAR

INSTRUKSIONAL/PENGURUSAN RISIKO
PN NORFAIZAH BINTI ABAS

PENTAKSIRAN
PN SALIZAWATI BINTI KAMARUZZAMAN

PEMANTAUAN PdP PENSYARAH

PEMANTAUAN IFRP (SPMP)
PN DIANA MALINI BINTI JARNI

PENSYARAH PELAWAT INDUSTRI
PN EMY SATIRA AZRIN BINTI MOHAMED HAKKE

PROGRAM IJAZAH
PN NURUL MAISARAH BINTI KAMARUDDIN

PROGRAM IJAZAH
RAJA NURUL WAHEEDA BINTI RAJA ZILAN

KO-KURIKULUM
PN  JAMALIAH BINTI JAAFAR

Maklumat berkaitan PdP boleh di muat turun dengan klik butang ikon di bawah. Maklumat berkaitan PdP ini hanya boleh diakses sekiranya menggunakan emel PSAUSERS sahaja. Contoh : abu@psa.edu.my

INTERPRETASI KURIKULUM